Teknoloji Haber ve Bilim Teknik Konuları

Einstein in Beyni Koruma AltındaSubscribe Subscribe

EinsteinNational Geographic kanalındaki belgeselde dahiliğin beynin mekanizmasına ait,
somut ve incelenebilir bir yapıdan mı ibaret olduğu yoksa onun ötesinde insan dehasının başka yerlerde de aranıp aranamayacağı tartışıldı.Bu Einsteinin otopsisini yapan doktor tarafından morgda çalınan ve 50 yıldır özenle
korunan beyni üzerinden yapıldı.İki araştırmacının birisi Einsteinin beyni incelendiğinde onun dehasına ve matematiksel yeteneklerini gösteren farklılıklarla dehanın sebebinin anlaşılabileceğini belirtirken bir diğeri dehanın
beynin ötesinde hayal gücünün somut olmayan genişliğinde gizli,salt beyne
ait olmadığını ve o beynin dahilik için yetmeyebileceğini söylüyordu.Sonunda
yapılan araştırmalar gösterildi,Einsteinin beynindeki en belirgin farklılık beynindeki gleal hücrelerin aşırı büyüklüğüydü.Ancak bunun doğuştan mı olduğu,sürekli sayısal çalışmalar neticesinde yaşamı boyunca mı arttığı belirgin
değil.Anlayacağınız dehanın ve beynin sırrı henüz tam olarak çözülemedi,bilimadamları beynin mükemmel incelenmesinin 20 yıl sonra gerçekleştirilebileceğini,hatta beynin dahiliğe yol açan tüm kodlarının çözülerek
mükemmel zekalı bilgisayar simülasyonlarında yeniden yaratılabileceğini
söylüyorlar.Onun ötesi de bu tür beyinlerin insanlara adapte edilebilir hale
gelmesi…Bilim iyice çıldırıncaya dek Einsteinin beyni dikkatle korunuyor ve
dehanın sırrının afişe edileceği günü bekliyor.


Tags:Article Comments1 Comment